Survey

English

 1. How many years have you been programming in Python:

  • 0-1

  • 1-3

  • 3-5

  • 5-10

  • 10 or more

 2. How many years have you been programming in languages other than Python:

  • 0-1

  • 1-3

  • 3-5

  • 5-10

  • 10 or more

 3. For what reason you would like to use Python [you can select many]:

  • numerical analysis

  • machine learning or data science

  • web development

  • operating system administration

  • test automation and CI/CD

  • scientific or engineering

  • general purpose programming

  • fun or learning programming

 4. Which topics in the agenda are the most important for you:

  • [open question]

 5. What are the other things you'd like to be mentioned:

  • [open question]

 6. Agreements [required]:

  • I have read and understood the training course program

  • I have all skills and experience listed in participation requirements

Polish

 1. Ile lat programujesz w Pythonie:

  • 0-1

  • 1-3

  • 3-5

  • 5-10

  • 10 lub więcej

 2. Ile lat programujesz w innych językach niż Python:

  • 0-1

  • 1-3

  • 3-5

  • 5-10

  • 10 or more

 3. Do jakich zastosowań chciałbyś wykorzystać Pythona [możesz zaznaczyć wiele]:

  • analiza numeryczna

  • machine learning lub data science

  • tworzenie aplikacji webowych

  • administracja systemami operacyjnymi

  • automatyzacja testów i CI/CD

  • naukowe lub inżynieryjne

  • programowanie ogólne

  • zabawy lub nauki programowania

  • inne...

 4. Jakie tematy z agendy są najważniejsze dla Ciebie:

  • [pytanie otwarte]

 5. Jakie inne kwestie mogłyby być poruszone:

  • [pytanie otwarte]

 6. Zgody [wymagane]:

  • Przeczytałem/am i zrozumiałem/am program szkolenia

  • Mam wszystkie wymagania i doświadczenie wymienione w wymaganiach uczestnictwa